ReMida og lys 2010

Bestyrelsen har valgt i 2009 at lave et projekt som skulle øge kendskabet til ReMida.

Projektet hedder REMIDA OG LYS og løber i dagene 30. januar til 5. februar 2010.

Beskrivelse af projektet

Kreative og innovative kompetencer bliver en af Danmarks råstoffer i fremtiden. Derfor er det vigtigt at fremme lysten til at inddrage børn og unge i kreative og innovative processer, så de kan udvikle deres innovative potentialer. Samtidig er det vigtigt at inddrage børn i miljøspørgsmål og tanken om materialers genanvendelighed.

Målet med projektet er at fremme børns skabertrang, nysgerrighed og innovative kompetencer igennem arbejdet med overskudsmaterialer fra virksomheder og lys, samt skabe et nyt oplevelsesrum for byens borgere på byens nye ”rambla” på Østervold med lys og ReMida materialer.

Skoler og institutioner inviteres til over en hel uge i Randers midtby at arbejde og eksperimentere med ReMida materialer.

Projektets målgruppe og udbytte

Målgruppe: Randers Kommunes skoler, institutioner og borgere og interesserede fra hele landet

Børn, pædagoger, lærer, forældre og borgere i byen vil opleve kreativiteten sprudle for en stund og opleve et offentligt byrum få liv og lys i den mørke tid. Via projektet vil vi opfordre til at børn og unge inddrages endnu mere i kreative processer, for derved at fremme deres innovative kompetencer.

Besøgende til byen vil blive inspireret og oplyst om kreativitet og innovation.

Hent præsentation af ReMida og lyset