Anerkendelser til ReMida

ReMida er afhængig af, at der er velvilje til at støtte os fra institutioner, erhvervsliv og Randers Kommunen.

Vores mange frivillige ligger ugentligt et flot stykke arbejder som vi ikke kan prise og anerkende nok.

Det luner når folk i Randers sætter pris på det arbejde vi gør for fremme de pædagogiske-, de lysegrønne bæredygtigheds- og kulturrelle- tanker der ligger bag ReMida.

I 2012 modtog vi Randers Kommunes kulturpris og i 2011 modtog vi Byrådets "Rage op Pris".