Hvad er ReMida?

ReMida er et center for kreativ genbrug, som henvender sig til børne, unge og andre kreative sjæle.

Centeret indsamler overskudsmaterialer fra virksomheder og private, og formidler dem videre til kreative processer.
Det er en forening forankret i en pædagogisk filosofi fra Italien, Reggio Emilia pædagogik.

REMIDA, som er opkaldt efter Kong Midas, fordi alt hvad han rørte ved, blev til guld, er blevet en uvurderlig kilde til materialeforsyning og en udfordring til børn og voksne om, at omskabe tilsyneladende værdiløse ting til smukke, og fantasifulde udtryk, der kan støtte læreprocesser, kreativitet og fantasi.

Ikke alene får materialerne et nyt og længere liv samt ny betydning. Begrebet affald får et nyt indhold, og det giver desuden lejlighed til, at tænke Agenda 21 og økologisk tænkning ind i pædagogikken og i de virksomheder der bidrager.

Firmaer der donerer deres overskudsproduktioner bidrager med et socialt og økologisk perspektiv.

Intelligens er ikke noget du har, men noget du gør, er en populær omskrivning af neurologers og pædagogers forskning, der peger på at det er en væsentlig forudsætning for menneskers lærerprocesser, at der gennem anvendelsen af mange forskellige materialer, sprog og intelligenser, skabes forbindelse mellem hånd og hjerne.

Formålet er at støtte indsatsen for at værdiløst materiale, genbrugs- og overskudsmaterialer bliver en ressource, der kan genanvendes på nye måder, etableres et nonprofit opsamlingssted, hvor disse materialer kan opsamles og videre distribueres til dagplejere, børnehaver, skoler, ældrecentre, foreninger og andre institutioner/klubber med kreative og uddannelsesmæssige formål.

Specielt vil børneinstitutioner og skoler som udgangspunkt kunne få stor fornøjelse af projektet, idet traditionelt legetøj og undervisningsmaterialer ofte disciplinerer børns tankegang i stedet for, at udfordre læringen, kreativiteten og fantasien og æstetikken.

Muligheder i kasserede materialer

Det er vores påstand, at hvis materialerne sorteres, kan de med fornuft indgå i det pædagogiske arbejde. Derved får man mulighed for at påvirke den eksisterende køb- og smid-væk-kultur og fremme, en kultur, der udnytter og overvejer muligheder i kasserede materialer og tager medansvar for miljø og kultur.

Der er i dagens samfund et stort spild af ressourcer, når varer produceres, transporteres osv. Disse spildprodukter i form af fejlprodukter, overflødig emballage etc., sendes i dag oftest til forbrænding. Vi har stillet os spørgsmålet, om det er muligt, at finde nye anvendelsesområder for en del af dette materiale og at forlænge deres levetid?

Det er hensigten at REMIDA-centrene skal indgå, som en vigtig bestanddel af og i det pædagogiske arbejde, hvor metaforen Børns hundrede sprog ikke alene handler om læring, pasning og opdragelse, men også om kulturens og samfundets betydning for børn og deres læreprocesser.

Internationalt er de danske ReMida centre i samarbejde med centrene i Reggio Emilia, Napoli, Casal Grande, Lecco, Torino i Italien og Perth i Australien.

Det første ReMida center blev oprettet i Randers i 2004.